top of page

游戏特效

目前项目 2023.02 - 至今

3292023-42341-PM.jpg

UE5 可互动场景美术

职位:场景特效

3292023-41221-PM.jpg
3292023-42309-PM.jpg
20221114-183405.jpg

​WhaleFall

​风格化VR叙事游戏

担任3D角色设计,游戏特效

2022.10 - 2022.11

3292023-102914-AM.jpg

MagicBox

全息投影RPG

2022.12

担任3D场景设计,3D角色设计

场景1_Outside the space base.png

LostUniverse

个人项目

UE4外太空3D场景游览

2021.3 - 2021.5

liyi-tang-10102022-72418-pm.jpg

K.J.Unchained

VR迷你解谜游戏

担任3D场景设计,3D角色设计,动画设计

2022.9

Portfolio Gallery

Boardgame.png
Boss Design.png
Monster Design.png
场景2_Inside the Spaceship.png
场景1_Outside the space base.png
图1.png
IMG_8950.JPG
Liyi Tang-NYU-14.jpg
level2.png

Contact

bottom of page